De stichting Hart voor Lunah

Onze doelstelling is allereerst de operatie van Lunah vergoeden en voorzien in het levensonderhoud van haar en haar ouders. Ten tweede het ondersteunen van kinderen met trisomie en dan met name het financieel ondersteunen van deze kinderen en hun gezinnen ten behoeve van (medische) zorg. We willen deze kinderen en hun naasten hoop geven en laten zien dat je kunt leven met trisomie 18. Ten derde aandacht geven aan deze ziekte, zodat ziekenhuizen en verzekeraars inzien dat deze kinderen wél ‘verenigbaar met het leven’ zijn. Dat ze kunnen leven. (voor meer info lees deze site)

Deze stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk

De stichting is opgericht door  de familie van Lunah die zich hier voor wil inzetten. De voorzitter van de stichting is W. Rijksen en de secretaris is J. A. Versteeg-Rijksen. Er is een onafhankelijke Penningmeester benoemd, Dhr. P. Mulder.De stichtingsakte is op 12 december 2017 opgesteld door Notaris Schutte te Ede en de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Gegevens van de stichting:

Stichting Hart voor Lunah

Postadres:
Dijkstraat 7
6674 AG Herveld.

KvK nummer 70282903

Op verzoek kunt u de akte van oprichting inzien.