Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Hart voor Lunah kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Hart voor Lunah, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Hart voor Lunah verstrekt heeft. Stichting Hart voor Lunah kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP adres
  • Uw bankrekeningnummer

 

WAAROM Stichting Hart voor Lunah GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Hart voor Lunah verwerkt uw persoonsgegevens om de donaties te kunnen administreren. Indien er ontwikkelingen in de gezondheid zijn van Lunah waardoor wij onverhoopt genoodzaakt zijn om het doel aan te passen willen wij daarover met u contact opnemen.

HOE LANG Stichting Hart voor Lunah GEGEVENS BEWAART

Stichting Hart voor Lunah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Hart voor Lunah verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkingsovereenkomst overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) gesloten waarbij de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Hart voor Lunah worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Stichting Hart voor Lunah gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Hart voor Lunah maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Hart voor Lunah bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Hart voor Lunah te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Hart voor Lunah heeft hier geen invloed op.

Stichting Hart voor Lunah heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  vergeetmij[apestaartje]hartvoorlunahl[punt]nl . Stichting Hart voor Lunah zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Hart voor Lunah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via contact[apestaartje]HartvoorLunahl[punt]nl .

www.hartvoorlunah.nl is een website van Stichting Hart voor Lunah. Stichting Hart voor Lunah is als volgt te bereiken: